Wanneer logopedie?

Hieronder volgen de meest voorkomende stoornissen waarbij de logopedist ingeschakeld kan worden. Deze staan ingedeeld in de deelgebieden adem/stem, spraak, taal, gehoor mondmotoriek en slikken.
Onderstaande signaleringslijst kan u helpen om te bepalen of logopedie iets voor u of uw naaste kan betekenen.

Adem/stem

 • stemklachten bijvoorbeeld: heesheid ten gevolge van verkeerd stemgebruik
 • keelklachten bij intensief stemgebruik
 • zwakke stem (weinig draagkracht)
 • problemen tijdens zingen
 • verkeerde spreekadem
 • astma, COPD
 • hyperventilatie
 • stemproblemen en stemverandering, o.a. bij transsexualiteit

Spraak

 • vertraagde spraakontwikkeling
 • articulatieproblemen (bepaalde klanken niet of moeilijk kunnen uitspreken)
 • verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • aangezichtsverlamming
 • nasaliteitsstoornissen, zoals bij een gehemeltespleet (schisis)
 • neurologische spraakstoornis, zoals bij de ziekte van Parkinson
 • onduidelijk spreken
 • broddelen
 • stotteren

Taal

 • taalontwikkelingsprobleem
 • taalstoornissen, bijvoorbeeld dysfatische ontwikkeling
 • afasie (moeilijk op woorden kunnen komen, moeite met zinnen maken) na een hersenbloeding (CVA) of hersentrauma
 • communicatiestoornissen door een verstandelijke beperking of bij dementie
 • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s)
  dyslexie / lees- en schrijfproblemen

Gehoor

 • aangeboren slechthorendheid of doofheid
 • verworven slechthorendheid of plotsdoofheid
 • wisselende gehoorverliezen, bijvoorbeeld bij veelvuldige verkoudheden en/of oorontstekingen
 • auditieve verwerkingsproblemen
 • revalidatie na plaatsing Cocheair Implantaat (CI)

Mondmotoriek / Slikken

 • afwijkende mondgewoonten, zoals: duim- vinger- of speenzuigen, verkeerde rustpositie en/of slikpositie van de tong, open mondgedrag, slappe mondmotoriek
 • eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
 • slikproblemen bij volwassenen