Renske Geertsma-Adema

(Pre) Logopedist, gespecialiseerd in OMFT
Praktijkhouder

Mijn naam is Renske Geertsma. Ik ben getrouwd en trotse moeder en werk sinds maart 2005 als logopedist. Na het afronden van de opleiding tot logopedist aan de Hanze Hogeschool te Groningen heb ik met veel plezier gewerkt als logopedist op verschillende Speciaal Onderwijs scholen (ZMLK, Cluster-4, Medisch Orthopedagogische Daghulp), allround logopedische praktijken, zorgcentra en het verpleeghuis.

In deze jaren heb ik een ruime ervaring op verschillende gebieden met zowel kinderen, jongeren en ouderen opgedaan. Hierna was de tijd rijp voor mijn eigen praktijk Logopedie4you!

Het mooie van het vak logopedie is dat dit betrekking heeft op communicatie in de breedste zin van het woord.  Ik vind het erg fijn om met verschillende mensen te werken en voel een grote affiniteit met kinderen. Met mijn werk hoop ik een stukje bij te dragen aan de positieve ontwikkeling van zowel kinderen als volwassenen.

Ik ben allround logopedist en we kunnen Nederlands of Fries spreken.
Middels aanvullende opleidingen is de afgelopen jaren meer specifieke kennis en ervaring
opgedaan op de volgende gebieden:

 • Taalontwikkelingsstoornissen bij (jonge) kinderen: Communicatieve Taaltherapie CTII
 • Eet- en drinktherapie voor baby’s en jonge kinderen
 • Verdiepingscursus Zuigelingen
 • Dyslexiebehandelaar basisonderwijs
 • ONL-behandelaar dyslexie
 • OMFT basiscursus (oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond, zie voor meer info op: www.omft.info.nl)
 • OMFT-2 Oro-myofunctionele therapie 1e verdiepingscursus
 • OMFT-3 Oro-myofunctionele therapie 2e verdiepingscursus
 • Myofunctionele Therapy in Theorie & Praktijk 1
 • Myofunctionele Therapy in Theorie & Praktijk 2
 • Bijblijvertjes op gebied OMFT (3x)
 • Hanen (hoe ouders op een goede manier leren communiceren met hun kind?)
 • DGM (Denkstimulerende gespreksmethodiek)
 • Metaphon (behandeling van kinderen met fonologische stoornissen > articulatie)
 • Hodson en Paden (fonologische stoornissen > ernstige spraakproblemen)
 • Babygebaren
 • Presentatiecoaching via theatertechnieken
 • Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)
 • Workshop SMART en doelgericht
 • AIM Engels met gebaren

Naast logopedist ben ik gespecialiseerd in OMFT en gecertificeerd Prelogopedist en Dyslexiebehandelaar en sta geregistreerd in de NVLF-registers  “preverbaal logopedist” en “dyslexiebehandelaar” en daarnaast het kwaliteitsregister OMFT (http://www.kwaliteitsregister-omft.nl/)

Lid van:
* Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
* Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
* Kwaliteitskring Vroeghulp Noord en Zuid Friesland, van deze kwaliteitskring ben ik tevens
Kringbegeleider.
* Kwaliteitskring Dyxlexiekring Zwolle, van deze kwaliteitskring ben ik tevens Kringbegeleider.
* Kwaliteitskring It Petear, van deze kwaliteitskring ben ik tevens Kringbegeleider.
* Kwaliteitskring Prelogopedie Friesland, van deze kwaliteitskring ben ik tevens Kringbegeleider.

Naast het werken bij Logopedie4you ben ik ook nog werkzaam als preventief logopedist bij Cedin, waarbij ik op crèches, peuterspeelzalen en scholen kinderen screen en cursussen geef in de gehele provincie Friesland. [*]
Daarnaast beoordeel ik daar mede de dyslexieaanvragen voor EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie).


[*] M.u.v. Bolsward en een straal van 10 kilometer om Bolsward heen.