Behandeltraject

U kunt  zich op drie manieren aanmelden: via het aanmeldformulier of telefonisch of u komt persoonlijk langs bij Logopedie4you. Voor alle manieren geldt dat u een aantal gegevens moet doorgeven. Zo spoedig mogelijk wordt er daarna contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak. Logopediepraktijk Logopedie4you hanteert geen wachtlijst! De eerste afspraak wordt bevestigd via e-mail en/of per sms.

Eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak maken we kennis met elkaar en zal er een vraaggesprek (intake) en eventueel onderzoek plaatsvinden om uw logopedische vraag zo goed mogelijk in kaart te brengen.
Wettelijk zijn we verplicht om bepaalde gegevens in het dossier op te nemen. Daarom wordt u verzocht om bij uw eerste afspraak de volgende zaken mee te nemen:
* een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID)
* de zorgverzekeringspas van u of uw kind
* verwijzing van de huisarts of specialist

U ontvangt daarna van ons:
* een behandelovereenkomst
* een toestemmingsverklaring voor informatieoverdracht aan derden (indien nodig)

Onderzoek
Onderzoek vindt plaats aan de hand van (spel)observatie, vragenlijsten en (eventuele) afname van een test of toets. De resultaten van het onderzoek worden naderhand besproken en er wordt beslist of logopedische behandeling nodig is. Indien dit het geval is volgt een behandelvoorstel.
Het verloop van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Behandeling
Na het logopedisch onderzoek volgt de behandeling. Iedere behandeling duurt over het algemeen een half uur met een frequentie van meestal één keer per week.
Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunnen de behandelingen (op medische indicatie) ook bij u thuis plaatsvinden.
De duur van de behandeling kan sterk variëren en is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem, motivatie, behandelfrequentie en de continuïteit van de behandelingen.

Afronding
Door een onderzoek, test of (spel)observatie kan worden bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Indien dit het geval is wordt de behandeling afgesloten.