Samenwerking

Samenwerking is in veel gevallen noodzakelijk om logopedische doelen te kunnen bereiken. Naast nauw contact met de directe omgeving (ouders, partner etc.) kan contact met andere betrokkenen (personen of instanties) ook van belang zijn. Samenwerking en overleg met andere disciplines gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor de voortgang van de behandeling en alleen met schriftelijke toestemming.

De volgende samenwerkingsverbanden zijn mogelijk:
– Verschillende medici: huisarts, kinderarts, consultatiebureau-arts, tandarts, KNO-arts of neuroloog.
– Een paramedicus: diĆ«tist, (kinder)fysiotherapeut of ergotherapeut
– Een reguliere (voor)school: peuterspeelzaal, basis- of voortgezet onderwijs
– Een speciale (voor)school: medisch kinderdagverblijf, speciaal (basis)- of voortgezet onderwijs
– Overig: Integrale Vroeghulp, Audiologisch Centrum, Stichting Mee