Veel gestelde vragen

Hoe is de werkwijze van de praktijk tijdens het Coronavirus?

We hebben alle voorzorgmaatregelingen getroffen voor een veilig bezoek aan onze praktijk. Voor meer informatie kunt u ook ons Corona Protocol Logopediepraktijk Logopedie4you bekijken.

Wanneer heb ik logopedie nodig?

Als u vragen op een van de volgende gebieden heeft, kunt u contact met ons opnemen: adem, stem, spraak, taal, gehoor, slikken, mondgedrag.

Hoe kan ik een afspraak maken?

U kunt eenvoudig via deze link een afspraak inplannen. Wanneer u uw gegevens achterlaat, nemen wij z.s.m. contact met u op.

Wordt logopedie vergoed?

Ja, de behandeling wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Bent u ouder dan 18 jaar? Dan wordt de behandeling ook vergoed maar geldt wel eerst uw eigen risico.

Met welke verzekeraars hebben jullie een contract?

Logopediepraktijk Logopedie4you heeft met alle landelijk opererende zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Heb ik een verwijsbrief nodig voor logopedie?

Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Onze praktijk is direct toegankelijk. Dit betekent dat u ook zonder verwijzing terecht kunt, mits uw zorgverzekering dit vergoedt. Neem contact op met de verzekeraar op om dit te controleren.

Wanneer moet een kind naar logopedie?

Wanneer u twijfels heeft over de taal en/of spraakontwikkeling van uw kind is het raadzaam om te overleggen met uw huisarts, de consultatiebureauarts of de leerkracht van het kind. Zij kunnen vaak aangeven of de logopedist u zou kunnen helpen. Natuurlijk kunt u ook direct contact met ons opnemen voor vragen en/of advies. Wellicht is het gratis spreekuur iets voor u.

Vanaf welke leeftijd kan een kind logopedie krijgen?

In principe kan een kind logopedie krijgen vanaf de geboorte. Wanneer er problemen zijn met het drinken uit de borst en/of fles, kan een kind daarvoor worden doorverwezen naar een logopedist die op dit gebied gespecialiseerd is: prelogopedie.
Voor twijfels op het gebied van de spraak- taalontwikkeling zien wij kinderen vaak vanaf 2 jaar.

Hoe lang duurt één behandeling?

Een behandeling duurt meestal 30 minuten waarvan 5 minuten voor administratietijd voor de behandelaar wordt ingepland.

Hoe lang duurt logopedie?

De duur van de behandelperiode is wisselend. De behandelend logopedist kan na onderzoek een indicatie geven van de behandelduur, zij geeft dit ook aan in het opgestelde behandelplan. De behandelduur hangt af van de soort stoornis en de ernst hiervan. Ook hangt het af van de motivatie en leeftijd van de cliënt.

In welke taal wordt er behandeld?

Bij ons in de praktijk komen veel Friestalige kinderen en volwassenen. Een goed ontwikkelde moedertaal is een vereiste voor het leren van een tweede en andere taal. Als de spraak- taalontwikkeling in de moedertaal nog onvoldoende is, behandelen we uw kind in de moedertaal (bij ons in de praktijk dus vaak in het Fries). Is de ontwikkeling in de moedertaal goed, dan spreken we Nederlands. Bij de behandeling van volwassenen, spreken we u aan in de taal die uw voorkeur heeft. We spreken Fries, Nederlands, Duits en Engels.

Heb ik een vaste logopedist?

Ja. We streven ernaar dat onze cliënten een vaste behandelaar hebben. Soms kan het voorkomen dat er vanwege ziekte of scholing, vervangen wordt door een collega.

Wat is een behandelovereenkomst?

Bij aanmelding vraagt de logopedist u om een behandelovereenkomst te tekenen. Hierin staan het behandelplan, afspraken en het afmeldbeleid beschreven. Door te tekenen geeft u aan dat u daarmee akkoord bent. Ook geeft u door de behandelovereenkomst te tekenen, toestemming voor overleg met derden waar nodig. We bespreken het behandelplan mondeling met u. We volgen hierbij de WGBO.

Is behandeling aan huis mogelijk?

Ja. Indien u mobiliteitsproblemen heeft vanwege ziekte of invaliditeit, kan de huisarts u een verwijzing geven voor een behandeling aan huis. We komen dan bij u thuis. Ook de behandeling bij zeer jonge kinderen, in verband met eet- drinkproblemen (prelogopedie) vindt in de thuissituatie plaats.

Hoe is de praktijk bereikbaar?

Er is op bij de praktijklocatie ruim voldoende parkeergelegenheid. De locatie is rolstoel toegankelijk en beschikt over een invalidentoilet en (baby)verschoningsruimte.

Wanneer zijn jullie geopend?

Logopediepraktijk Logopedie4you is iedere dag van 08.00 – 17.30 uur geopend. Lees hier meer over onze volledige openingstijden.

Is er behandeling in de avond mogelijk?

Ja, op aanvraag is dit mogelijk. Lees hier meer over onze volledige openingstijden.

Zijn jullie tijdens vakanties en/of feestdagen geopend?

We zijn tijdens vakanties geopend maar hanteren meestal wel aangepaste openingstijden. Lees hier meer over onze volledige openingstijden.

Wat moet ik meenemen naar de eerste afspraak?

We vragen u de volgende zaken mee te nemen naar de eerste afspraak:

  • Verwijsbrief van uw verwijzer voorzien van medische indicatie (indien de zorgverzekeraar Directe Toegang Logopedie (DTL) vergoedt, hoeft u geen verwijsbrief mee te nemen);
  • Legitimatiebewijs van degene die logopedie nodig heeft, zie hiervoor ook identificatieplicht in de zorg;
  • Zorgpas van degene die logopedie nodig heeft;
  • Optioneel: eventuele extra informatie van eerdere onderzoeken en/of hulpverlening.

Moet ik ook voor mijn kind die jonger dan 14 jaar is in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs?

Ja. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen je dan ook vragen om ervoor te zorgen bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Verdere informatie hierover kun je lezen op de website van de Rijksoverheid.

Hoe kan ik een afspraak afmelden of verzetten?

Indien u of uw kind niet op een afspraak kan komen, dient u deze minstens 24 uur van tevoren af te melden. Dit kan telefonisch, per sms, WhatsApp of e-mail. Wanneer u de afspraak niet nagekomen bent, of vergeet u de afspraak? Dan zijn wij genoodzaakt het tarief van de gereserveerde behandeling bij u in rekening te brengen. De kosten hiervoor zijn € 34,00. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Is het gratis spreekuur echt gratis?

Ja, ons inloopspreekuur is gratis en vrijblijvend. Wel adviseren we om u vooraf aan te melden. Het inloopspreekuur is geen intake of onderzoeksmoment. Tijdens het inloopspreekuur kunt u komen kennismaken en eventuele vragen aan ons stellen.

Doet de praktijk aan kwaliteitsbeleid?

Kwaliteit vinden wij erg belangrijk. Onze logopedisten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en volgen regelmatig na- en bijscholing. Daarnaast zijn ze lid van diverse kwaliteitskringen in de regio om ook door middel van intervisie hun kwaliteit van werken hoog te houden.

Geven jullie ook voorlichting?

We komen graag langs om informatie te geven over ons vak en wat logopedie kan betekenen. Ook voor het verzorgen van een informatieve avonden kunt u ons bellen of mailen. We passen de inhoud van de avond aan aan uw wensen.

Kan je bij jullie terecht voor een second-opinion?

Ja, in overleg is het mogelijk om bij ons te komen voor een second-opinion.